Uppror mot industrimaten

Hejhej!

Idag är det måndag och på måndagar har vi dubbeltimme i geografi. Idag innebar detta redovisningar om våran miljö. Om vad man kan göra i hemmet, i skolan, om maten och vad Sverige kan göra för miljön. Någon grupp hade som förslag att ha obligatorisk miljöundervisning i skolorna, med tanke på att det endå är de här generationerna som kommer att växa upp med problemen. Det tycker jag med, och jag tror att många skolor har börjat med detta redan. Som vi t.ex. och det var det som var grunden till bloggen !
Gruppen som pratade om mat-miljö visade oss hemsidan http://www.miljomat.se/ där man kan analysera maten utifrån miljö- och näringssynpunkt, hur enkelt som helst, och en bra guide till en miljövänligare matlagning!
På sidan http://www.camillasmatuppror.se/ kan du skriva på ett matuppror startat av Camilla Sparring. Upproret handlar om att prioritera närproducerad/ lagad mat, råvaror och naturlig hantering av mat, istället för industrimat. Bättre för både hälsan och miljön!


image62
Bilden är från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=548&a=638294 och visar
på en miljövänlig (den vänstra) och en mindre miljövänlig måltid! Den högra mål-
tiden har förbrukat dubbelt så mycket energi. På sidan kan du läsa mer om håll-
bara tips för miljö och hälsa!

E.


Mer Geografi i skolorna!

Det kan hände att jag talar för mig själv och för min skola i Göteborg när jag säger att det var allt för lite geografi-undervisning under högstadietiden. Från årskurs 7 till 9 läste vi alla samhällsämnen, sämhällskunskap, religion, historia och geografi i ett samlat block. Ett system som både har för- och nackdelar.

Fördelarna är att ämnena ofta går in i varandra och mycket av det man lär sig tillför mycket och gynnar ens kunskap i de resterande delarna av blocket. Däremot så tycker jag att just ämnet geografi fick lida av detta blocksystem då det nästan glömdes bort och ersattes av de andra ämnena. Under de tre åren på högstadiet läste jag endast geografi under höstterminen i sjuan, vilket är alldeles för lite enligt mig.

Det var alltså inte för än jag nu i årskurs två på gymnasiet verkligen kom i kontakt med ämnet geografi som jag började att fatta intresse för de stora och viktiga miljöfrågorna och hur världen i allmänhet fungerar.
Självklart har man alltid varit medveten om miljön och hur vi människor är en fara för den, men det är svårt att fördjupa sig mer om man inte har någon större kunskap och bakgrundfakta.
Geografi är ett otroligt viktigt ämne och jag anser därför att större vikt borde läggas på det under högstadiet, och även under låg- och mellanstadiet. För ju mer vi kan om ämnet Geografi, desto större kraft och vilja får vi att hjälpa till och förändra.
Så mer Geografi-undervisning i skolorna!

/H.


Jordens dag!

Idag är det jordens dag! Traditionen startade den 22 april 1970 i USA för att uppmärksamma jordens miljöproblem.

American Apparel firar Earth day med att ge 10% rabatt på deras organiska sortiment fram till den 1 maj (gäller endast på hemsidan då du anger koden organic08)
Gå in här om du är intresserad: http://store.americanapparel.eu/organics-deal.html#

image61
Earth day flaggan av John McConnell.
 


Bild: http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day  Du kan även läsa mer om jordens dag här!

E.

Ps. Låt alla dagar vara jordens dag! Ds.

Såhär är det..

 • En vattenkran som droppar en droppe per sekund slösar bort 25 liter per dag-nästan 10 000 liter per år!
 • En kontorsarbetare använder i snitt 20 000 st A4-papper per år-de flesta hamnar i papperskorgen.
 • Städer utgör 2% av jordens yta men förbrukar 75% av jordens tillgångar
 • Flyget är världens snabbast växande källa till koldioxid utsläpp
 • Mer än 1,2 miljarder mäniskor-nästan en femtedel av världens befolkning - har inte tillgång till rent dricksvatten
 • Mexico city är världens mest förorenade stad. Att bo där motsvarar att röka två paket cigaretter om dagen.
 • Varje år köps 100 miljoner nya datorer men bara en miljon datorer slängs.
 • Du kan sänka dina uppvärmningskostnader med omkring 7% om du sänker värmen med 1 grad C
 • Varje europé producerar i genomsnitt 1,5 kg sopor per dag.
 • Cirka 50% av soporna som produceras i Europa utgörs av förpackningar
 • Saharaöknen blir ungefär en kilometer större i månaden
 • Genom att återvinna en aluminiumburk sparar du tillräckligt med energi för att driva en bärbar dator i 10 h (Vart är alla pant automater i Spanien eg.? )
 • Tar du en dusch istället för ett bad, då förbrukar du bara en fjärdedel så mycket varmvatten
 • Tyskland är de land i EU som förbrukar mest energi
 • 22 mars är världsvatten dagen
 • 5 juni är världsmiljödagen

Källa: Europa kalendern

E.

image59
bild: http://home.student.uu.se/g/gaos3335/blog/images/20070507__208flyg.jpg


Bin och miljö

I och med att min pappa är på väg att köpa ett bisamhälle, så tänkte jag skriva lite om biodlingen och dess tjänster för miljön. Eftersom naturens resurser är begrändsade främjar vi både bin och växters mångfald i och med pollineringsarbetet, alltså då bina hjälper växterna att sprida pollen och i och med det ökar växtligheten avseevärt. Utav biodlingen får man också såklart honung, som får olika egenskaper beroende på var bina samlat sina nektar från. (smarrigt på mackan)  Bivax som vi använder till bl.a. ljus. Propolis kåda som används av bina för att laga sina bon och som vi använder i hälsokost eftersom det anses ha hälsofrämjande effekter vid bl.a. sårläkning och förkylningar. 
Dock finns det även såklart några nackdelar t.ex. bekämpningsmedel som används mot bisjukdomar, parasiter mm. och olämpliga rengöringsmedel. Men Sverige har generellt en god miljöpolicy då de gäller biodlngarna! Är man intresserad tror jag att biodling är en riktigt rolig hobby, som ger nytta för både dig och naturen!

E.

image58
Bild: http://www.wahlens.se/start.htm

http://www.biodlarna.se/
http://www.biodlingsforetagarna.nu/files/kvalitetssakring/kap2.pdf


Skippa jätteräkorna

Jag vet att det är en liten sak för många kanske, men vill du hjälpa till att tänka på miljön är en åtgärd fakiskt att sluta äta och köpa jätteräkor, -eller "gambas" som de också kallas för.
Gambas för nämligen med sig en mängd olika miljömässiga problem när de odlas och fångas.
Det finns många restauranger runt om i Sverige som stödjer detta och har slutat köpa in jätteräkor och detta tycker jag att de ska ha en stor eloge för. Det är ett litet steg mot rätt håll. Bra jobbat!

H.

image57


Fakta om jätteräkor hämtat från http://www.goteborg.snf.se/
Bild hämtat från http://www.elle.se

Trovärdigheten minskar

Al Gores elräkning är 20 gånger högre än genomsnittsfamiljen i USA.

Jag menade med detta inte att säga att han är en dålig människa eller att hans film "En obekväm sanning" bara är strunt, för det är den verkligen inte! Jag rekomenderar stakt alla som inte har sett den att göra det.
Men håller ni inte med om att det blir lite dubbelmoral?
När en människa med ett sådant stort inflytande hos det amerikanska folket, och även över hela världen lanserar en film som denna och sedan lever tvärtemot själva budskapet minskar trovärdigheten starkt.
I alla fall i mina ögon. Eller vad säger ni?

H.


Källa hämtat från: http://www.usaval.se/president/al-gores-elrakning-20-ganger-storre-an-genomsnittsfamiljen/English:
Al Gores electricity account is 20 times higher then an average family in the USA.
My intention with this isn't to point out Al Gore as a bad person or his movie "An inconvenient truth"  as just a piece of crap, because it isn't! If you haven't seen it already I strongly recommend it.
But don't you agree that it is a bit of a double standard of morality?
When a person with such a big influence on the inhabitants in the USA and also over the entire world launch this kind of movie and then live just the opposite of the entire message, the trustworthiness decreases strongly. At least in my eyes? Or what do you think?

Español:
La cuenta de electricidad de Al Gore es 20 veces más alto de una familia promedia en EEUU.
¡Mi intención con esto es no de indicar Al Gore como una persona mala, ni su película "Una verdad inoportuna" tampoco, porque no es verdad! Así no lo ha visto ya yo totalmente lo recomiendo.
¿Pero no estas acuerdo conmigo cuando yo digo es un poquito de doble moral? Cuándo una persona con una influencia tan grande en los habitantes en EEUU y también en el mundo entero lanza esta película y en el mismo tiempo vive justo el contrario del mensaje, la credibilidad disminuye muchísimo.
¿Por lo menos en mis ojos? ¿O qué piensas?


Bra tips!

Kolla in kommentarerna till "Något bra varje dag", jättebra tips om vad man kan göra för att minska på utsläppen!

image56

E.

STARBUCKS

Här i Madrid finns den berömda kaffekejdan Starbucks i varje gatuhörn. Inte nog med att de säljer oslagbara Frappuccinos när det är som varmast här i Spanien, utan det är också ett företag som förespråkar miljön.
De använder sig bara av ekologiskt odlade kaffebönor, använder endast återvinningsbart papper, miljövänliga möbler och de ger 10% rabatt till de som tar med sig sin egen kaffemugg till Starbucks för att hjälpa till att skära ner på pappersförbrukningen.
År 2003 använde kunder sina egna muggar 13,5 miljoner gånger och det resulterade i att pappersförbrukningen minskade med ca 300 000 kg.

Vi anser därför att Starbucks är en kedja som borde uppmuntras och lyftas fram ännu mer!
-En aningen dyrare är det, men jag tror många håller med mig när jag säger att det är för sådana ändamål det är värt att lägga ner 10 kr extra på.
Så öppna Starbucks i Sverige nu!

H.

image55

Besök Starbucks hemsida, www.starbucks.com för mer information om vad de gör för bidra till en förbättrad miljö.English:
Here in Madrid there are plenty of Starbucks. They doesn't only sell good Frappuccino's but they also care a lot about the environment.
Starbucks only uses ecologically grown coffee beans, they only use recycling paper and environmentally friendly furnitures and also they give 10% discount if you bring your own coffee mugs to Starbucks to help them cut down on the paper comsumptions.
Year 2003 13,5 million people used their own mugs and that helped Starbucks paper comsumption with a 300 000 kg reduction of paper.
Starbucks it's a bit more expensive, but it sure is worth it when they work so hard for our environment. Come on, and open Starbucks in Sweden now!

Español:
Aquí en Madrid hay muchas de Starbucks. No sólo venden Frappuccinos buenos pero también cuidan mucho acerca del medio ambiente. Starbucks sólo utiliza los granos de café que es ecológicamente cultivado, y sólo utilizan reciclando papel y muebles buenos para el medio ambiente. También dan 10% de descuento cuando trae sus propias tazas de café a Starbucks para ayudarlos reducen el comsumo de papel. El año 2003, 13.5 millones de personas utilizaron sus propias tazas y eso ayudó comsumo de papel de Starbucks con 300 000kg de reducción.
Starbucks es un poco más caro, pero pienso que no pasa nada porque trabajan muchísimo para nuestras medio ambiente. ¿No estas acuerdo conmigo? ¡Anda, y abre Starbucks en Suecia ahora!

För rättvisa arbetsvillkor

image47


För att spinna vidare på miljövänliga kläder så tänkte jag ta upp Katharine Hamnett som är en fena på de där.
Hon designar kläder med 100% organiskt bomull och bidrar på så sätt till en bättre miljö och rättvisa arbetsomständigheter för bönderna. Traditionellt odlat bomull odlas nämligen av bönder under extremt dåliga vilkor. 20,000 mäniskor dör varje år pg.a. giftet från bekämpnigsmedlen, svält är väldigt vanligt och 200,000 bomulls odlare begår självmord årligen på grund av skulder de ådragit sig för att köpa bekämpningsmedel. Vid organisk odling får bönderna dubbelt så stor inkomst pga. 40% minskning i kostnader och premie på 20% då de odlar organiskt. Så varför inte göra världen en tjänst och förbättra både miljö och böndernas vilkor! Mer fakta och kläder kan ni hitta på hemsidan http://www.katharinehamnett.com/ .
Här ser ni några urval:

image48                
 "Human activities are upsetting the delicate balance of the planet. If we don't mend our ways life on earth could cease to exist. "


  image49

"This is our last chance. How we consume decides the future of the planet. Harass your elected representatives. Write to them and tell them if they don't actively represent your views you'll vote for somebody else who will. "

image50
"We get 98% of our oxygen from the sea; the sea is dying because of pollution and environmental degradation. "

image51
"Cutting down rainforests for biofuel plantations will accelerate global warming. Biofuel is not the energy solution. Concentrated Solar Power is far superior to biomass, uses one hundredth of the landmass to produce the same amount of energy, no water, and is carbon neutral and cheaper than coal."

image52
"Coal fired power stations are the biggest cause of acid rain which is killing forests and poisoning lakes and the water supply. We have to find cleaner, sustainable sources of energy. Concentrated solar power is cheaper than coal and cleaner. "


Citat från hemsidan: http://www.katharinehamnett.com/

E.


Något bra varje dag

Hej Hej !

Innan jag tar tåget in till Madrid så tänkte jag fråga er vad ni gör som är bra för miljön ? Dela med er av era tips, och få inspiration av varandra! Skriv och kommentera!

Ha en bra dag !

E.

image45
bild: http://thebe.blogsome.com/2005/10/15/solfarger/

English:
Before I take the train in to Madrid, I would like to ask you what you´re doing that´s good for the enviornment?
Share your tips and give inspiration to eachother. Write and comment!

Have a good day!


ORGANISKT FÖR ALLA ÅLDRAR

Jag tipsade precis om lite organiska kläder som finns ute på marknaden.
Två av plaggen kom från American Apparel.

Detta märket gör inte bara organiska kläder för tjejer utan för alla åldrar till båda könen.
Här är ett litet till smakprov vad för organiska kläder som går att hitta på deras hemsida.

image39image40
image41image42
image43image44

Besök deras hemsida http://americanapparel.net/ och klicka hem deras organiska baskläder du också!

H.


English:
Here are some more organic clothes from American Apparel. This label make clothes not only for girls but also for men and children in all ages. Here are some clothes from their site http://americanapparel.net/ . Take a look and order some nice basic clothes you too!

Español:
Aquí es una ropa orgánico de American Apparel. La marca no sólo fabricar para chicas pero también para hombres y niños en todos edades. Aquí está alguna ropa de su pagína web http://americanapparel.net/.
¡Mira y comprar alguna buena ropa básica también!

Korallreven -på väg att försvinna?

image38

20% av världens korallrev är redan förstörda och 60% är svårt hotade, på grund av växthuseffekten.
Korallreven fyller inte bara funktionen att vara naturens kanske finaste mästerverk, utan de fungerar även som hem åt många tusentals olika havsarter. Vid förstörning av korallreven rubbas alltså hela vattnets ekosystem och det liv som finns där nu kommer så småningom att utrotas och snart dö ut helt.
Stödj och uppmuntra därför alla företag, organisationer och liknande som värnar och jobbar med att skydda de skadade korallreven, så att de kan återhämta sig.

H.


Bild lånad av expressen.se/klimathotetEnglish:
20% of the worlds coral reefs are already destroyed and 60% of them are damaged, due to the global warming.
The coral reefs doesn't only fill the function to be a masterpiece caused my nature, it is also the home for many thousands of lives in the sea. When the coral reefs get destroyed the whole ecosystem in the water gets unbalanced and the animals that lives there will exterminate and soon also die out.
So support and encourage all companies and organisations that works to protect the injured coral reefs.

Español:
20% de los arrecifes de corales en el mundo ya es destruido y 60% es dañado, debido al calentamiento climático. Los arrecifes de corales no sólo llenan la función para ser una obra maestra causó mi naturaleza, es también el hogar para muchos miles de vive en el mar. Cuándo los arrecifes de corales son destruidos el ecosistema entero en el agua consigue desequilibrado y los animales que vive allí exterminarán y pronto también desaparecerán. Así ayuda y favorece todas compañías y las asociaciones que trabaja para proteger los arrecifes de corales heridos.


PANTA MERA

Visste ni att Sverige är det bästa landet i världen på att panta burkar?
Över 1 miljard pantbelagda aluminiumburkar säljs i Sverige  varje år och av dessa återvinns ca 85%.
Sveriges höga återvinning bidrar oerhört mycket till vår miljö då den höga energin som krävs för att tillverka nya burkar minskar.

Att vi är bäst i världen är kanon, men som alltid går det att sträva ännu högre. 85% kan bli 100%.
En smart lösning tror jag hade varit att införskaffa flera pantautomater, då det för många folk tar emot att släpa med sig burkarna till affären. Varför inte placera dom som bankomater längst med vägarna också.
Det tror jag hade fått flera att panta burkar. Eller vad tror ni?

H.


Att returpack har lyckats så bra med sina reklamfilmer tror jag faktiskt också har bidragit mer än vad man tror  till den högra siffra här i Sverige. För visst är de bra?fakta från returpack.se

individens ansvar


Postat av Ej inloggad Hanshans den 20 mar 2007 kl 00:52
"Ugrhrh... Jag blir illamående av att läsa sånt här strunt. Miljöproblemen är samhällsproblem och inte individuella problem som man löser genom att byta frisyr eller sortera sopor i hemmet.  "

Det här är en kommentar till artikeln "Uppdrag rädda världen" från expressens klimat & miljö sida: http://www.expressen.se/klimathotet/1.601364/uppdrag-radda-varlden

"Hanshans" skriver att Miljöproblemen är ett samhällsproblem och inte ett individuellt problem, men vad består ett samhälle av egentligen ? Jo av individer, och det är bara vi som kan rätta till det som vi har ställt till med. Att förlita sig på att andra ska sköta jobbet är en dålig plan!


image37
Bra där :)

/E.

ETT KLICK OM DAGEN

En läsare tipsade oss om hemsidan http://www.thehungersite.com där man enkelt och gratis med ett musklick hjälper till att rädda regnskogen.
Så varför inte lägga hemsidan som startsida och göra det till en vana att varje dag bidra med ett klick?

H.


English:
A reader on our blog tipped us about the website http://www.thehungersite.com where you easy and free can help to save the Rainforest. So why not put the site as the entering page and make it an habit to every day contribute with a click?

Español:
Un lector en nuestro blog nos recomendó la pagina http://www.thehungersite.com donde es fácil y gratis ayudar a salvar la selva.
¿Asíque porqué no poner el sitio como la página entrante y así hacerlo un hábito contribuir con un clic?

Bil vs. Kollektivt

Kollektivtrafiken höjer priserna. I atmosfären höjs CO2 halten och miljön hotas. 
Istället borde vi alltså höja bensin priserna. Det verkar väll mera logiskt ?
Innan jag åkte till Madrid i September var kostnaden för resan mellan Eslöv-Lund 15 SEK, barn (upp till 19 år) 28 kr för vuxna. Nu är priset 20 kr för barn och 33 kr för vuxna. Det blir alltså en hel del mer för de som behöver åka mycket. Tex. för oss som bor i Eslöv, eller ännu värre, Hörby där Linda bor. Vill man då som Linda dansa house eller kanske streetfunk någon gång i veckan, då blir de som sagt en hel del mer pengar att lägga ut också!

Men trots det så tjänar vi fortfarande mycket på att åka kollektivt istället för att ta bilen. Inte bara ur ekonomiskt perspektiv utan även ur tidsperspektiv. Jag tar resan Eslöv-Lund som exempel. Denna resan tar 1o-13 minuter för mig (beroende på om jag åker öresund- eller pågatåg). Det är då ingen trafik som hindrar framfarten och jag slipper leta parkerings plats, jag slipper även betala för en.
Ur miljöperspektiv är det såklart också stor skillnad bara de att vi får plats så många fler i bussen och på tåget..

Standarden på tågen fungerar hur bra som helst. För visst klarar man sig i ca 10 minuter utan rumpvärme.  Jag kan utan problem sitta 3 h på tåget utan att det blir obekvämt, (Eslöv-Kalmar tex.). Man kan sitta och läsa, dricka kaffe och/eller bara ta de lungt.
De som väljer att ta bilen trots allt bör i alla fall tänka på att ekonomi köra. Dvs. lägga av med en gas och broms glad körning och istället börja växla upp snabbare och motorbromsa mer. Resultatet blir en mer mjuk och bekväm körning och man kan även sänka bränsleförbrukningen med ca 10 %, Bra va!!

Miljöbil är också ett hett tips, mycket mindre utsläpp och bensinkostnad. Och även förmåner som fri parkering i vissa komuner och en lägre vägskatt.


image35

De fyra översta är tåg, den understa är bensindriven bil. Här ser ni vad jag valde och skilnaderna i tid och pris och även ur miljö synpunkt där tåget drar 0,02 kg CO2/ personkm och bilen 0,13 kg CO2/personkm.
 vid bilens resetid och kostnad betyder* att parkering tillkommer

E.

English summey:
The public transport prices has increased, at least in Sweden. While the CO2 increase in our atmosphere and threaten our inviornment. I say: Increase the gas prices instead and keep the public transport prices low.
In spite of this, it's still much more cheap to go with the public transport than to take the car. Out of many perspective, such as time. You don't have to worry about the trafic, and you don't have to look for a parking place nor pay for one.
It's much better in enviornment perspektive aswell ofcourse, only the fact that we can fit much more people in a bus or a train.
The standard is good, and while your'e going you can take time to relax. You don't have to focus on the driving!
They whom despites this choose to take the car ought to drive economic that is to change draft faster and motorbreak. The result is a more soft and comfortable driving and you can also low your fuel consumption with about 10 %. Good right!?
Hybrid cars is a hot tip too. Much lower emission and gas costs. Also benefits like free parking in some municipalities and a lower road tax.


The picture: The four on top is train, and below a gas powerd car. Here you can see what I choosed and the diffrences in time and prieces and even in an enviornment perspective where the train takes 0,02 kg CO2 /personkm and the car 0,13 CO2 /personkm.
At the cars traveling time and cost, means * that parking resides


Español:
Los precios del transporte público han aumentado,al menos en Suecia. Mientras el CO2 aumenta en nuestra atmosfera y amenaza nuestro medio ambiente. Yo propongo: aumenta el precio de la gasolina y baja el precio del transporte público.
A pesar de esto, todavia es mucho más barato ir en  transporte público que coger el coche. Por muchas cosas además del tiempo. No tienes que preocuparte del trafico y no tienes que buscar un lugar para aparcar ni pagar por uno.
Es mucho mejor desde la perspectiva del medio ambiente, y además cabe mucha más gente en el autobús o en el tren.
La medida es buena y mientras viajas puedes relajarte. No tienes que concentrarte en la conducción.
Los que a pesar de esto eligen el coche deben conducir de una forma economica. Es decir, cambiar más rapido y  frenar del motor. El resultado es una conducción más suave y cómoda y tambíen puedes bajar tu consumo de combustible aproximadamente 10 %
¡bueno verdad!


La imagen: Las cuatro lineas superiores son en tren y la ultima un coche de gasolina. Aqui puedes ver que elegí las diferencias en tiempo y precio y tambien la perspectiva del medio ambiente. El tren consume 0,02 kg CO2 /por persona/km y el coche 0,13 kg CO2 /por persona/km.
En el viaje en coche,*significa que debe añadirse el parking.VISSTE DU ATT...

...Att varje gång du åker hiss släpps ca 12 g koldioxid ut i atmosfären. Så ta trapporna istället för att åka hiss!

...Att varmvatten är farligare för miljön än kallvatten. Så varje gång du tvättar händerna med kallvatten minskar du koldioxidutsläppen med 100 g per dag. Använd därför endast varmvatten när du verkligen behöver det.

...Att varje timma är din dator skyldig till att 225 g koldioxid släpps ut i atmosfären. Så gör som Ellinor skrev i ett tidigare inlägg, -stäng alltid av datorn när du inte använder den.

...Att producera 1 kg vitt papper bidrar med 1,7 kg koldioxid medan samma mängd återvunnet papper minskar utsläppen med 24%. Så se till att alltid återvinna och att skriva ut på båda sidorna på papperet för att halvera förbrukningen.

H.

image33
Fakta taget från http://www.enableimpact.eu/pdf/brochure%20SWE%20school.pdf
Bild tagen från www.eastgwillimbury.caEnglish:
...Every time you take the elevator 12 g of carbon dioxide releases in the atmosphere.So take the stairs instead of the the elevator!
...Hot water has got a bigger damage on the environment then cold water. So every time you wash your hands with cold water the carbon dioxide decreases with 100 g each day. Therefor, try to use hot water as little as possible.
...Every hour your camputer contributes to 225 g carbon dioxide releases in the atmosphere. So do as Ellinor wrote earlier, and turn off your computer when you're not using it.
...The producing of 1 kg white paper  contributes with 1,7 kg carbon dioxide, at the same time that the equal quantity of recyled paper diminish the discharges with 24%. So therefor always try to recycle and to print out on the both sides on the paper to halve the consumptions.

Español:
...Cada vez monta el ascensor 12 g de bióxido de carbono iberacione en la atmósfera. ¡Coge las escaleras en vez del ascensor!
...Agua caliente ha causado un daño más grande en el medio ambiento que el agua frío. Así que cada vez que te lavas los manos con agua fría las disminuciones del bióxido de carbono con 100 g cada día. Por lo tanto, trata de utilizar menos el agua caliente.
...Cada hora tu ordenador contribuye a 220 g liberaciones de bióxido de carbono en la atmósfera.
Así que haz como lo que escribió antes Ellinor, y apaga tu ordenador cuando no es necesario.
...El producir 1 kg de papel blanco contribuye con 1,7 kg de bióxido de carbono. Al mismo tiempo la cantidad igual de papel que es reciclado disminuye las descargas con 24%. Así que siempre trata de reciclar e imprimir en ambos lados del papel para compartir los consumos.

Städa alltid efter dig

Alla vet hur skönt det är att sticka tårna i den solvarma sanden och känna där speciella lukten från havet sticka i näsan. Alla vet hur vacker en solnedgång över vattnet kan vara och alla vet hur underbart det är att dyka i vågorna. Både hemma i Sverige och utomlands. Och självklart vet alla hur mysigt det är med grillfest på en strand. Sitta där hela nätterna runt en eld, med filtar, gitarrer, mat och öl. Men vem vill sätta sig på en strand som är alldeles skräpig och äcklig? Ingen såklart.
Tänk hela tiden på vad du personligen kan göra för vår miljö.
Tycker du att du vet tillräckligt om klimathotet?
Kommentera, diskutera och bidra med förslag så är vi väldigt tacksamma.

B.


image31

Finn ett fel?


Arbetet fortsätter

Idag har det varit en solig men ganska kylig lördag i Madrid med massor av folk på gatorna och affärerna. Jag och Ellinor tog på oss uppdraget att fråga folk på gatan om dom tänker mycket på miljön och ifall de gör något för att förbättra den.
Såhär svarade de:

Jessie, 25 år från Spanien.
- Jag försöker vänja mig att vara vegeterian men är ändå lite rädd för inte få i mig alla nyttiga ämnen som vitaminer, mineraler och framförallt järn. Jag vill vara vegeterian för djurens skull, för jag ser att djur har lika stora rättigheter som människor och de behandlas på ett oacceptabelt sätt.
Gällande miljön försöker jag källsortera så mycket som möjligt och slänga allt mitt skräp i papperskorgar. Vi får även lära oss om källsortering etc. på universitetet.

Marta & Roberta, 17 år från Italien.
- Vi försöker väl tänka litegrann på miljön och jag tar alltid min cykel var jag än ska. Vi åker mycket kommunalt som buss och metro också. Vi har börjat tänka mycket mer på miljön nu på senare tid, framförallt det här senaste året och vi pratar mycket om det i skolan där vi får lära oss mycket om hur vi kan påverka miljön.

Maruritz & Diego från Canada
- Nej vi tänker inte alls speciellt mycket på miljön. Självklart bryr vi oss och oroar oss en del för framtiden men allt handlar bara om lathet. I och för sig tar jag oftast cykeln men det är mest för motionens skull och inte för miljöns. Också återvinner vi såklart, det är ett måste. Miljöhysterin har blivit mycket större på senare tiden i Canada, som på de flesta ställen i världen.


Sammanfattningsvis verkade folk vara ganska intresserade av miljön och det verkade lägga ner en del arbete vid skolor/universitet för att nå ut med kunskap och information. Detta tycker vi är 100% toppen.

B.


En dag i Madrid.

Vi var i madrid idag, åt falafel med smaskiga tillbehör och frågade folk på stan om deras miljö-tänk! En spanjorska, två italienskor och två män från Kanada, det var intressant!

Vi hade även tänkt att kolla in i någon ekologisk affär, men den vid plaza mayor verkade ha gett upp, för den hittade vi inte. Den andra hade siesta. Får kolla de en annan dag. "intervjuerna" ska vi såklart lägga upp sen också!

Hej så länge !

/E.

image30

veegetariskt idag!  bild (och eng-recept): http://www.humus101.com/EN/2007/03/13/an-easy-falafel-recipe/


Eko-Madrid

Jag har fått känslan av att Madrid (hur det är i resten av Spanien vet jag inte) inte har så stort utbud av eko-produkter, iallafall inte i vanliga matvaruaffärer, där tror jag att Sverige är längre gånget. Vad tycker ni om utbudet av ekologiska produkter i Sverige/Spanien generellt? Och ni som bor här i Spanien, några tips om hur man handlar mer ekologiskt här?
Vi tänkte iallafall åka in till Madrid idag och kolla läget.
Rapport kommer senare !

E.


English:
I've got the feeling that Madrid does'nt have that big supply of ecologic cultivated products, all the same to not in the usual food stores, I think Sweden has gone more far there. What do you think about the supply of ecological products in Sweden/Spain in general?
We will take a look in Madrid today and check out the situation a bit.
We will report later!

Español:
He tenido el sentido que Madrid no tiene fuente tan grande de productos ecologicos, en todos casos no en supermercados regulares. Allí creo que Suecia tiene mas exito. Que penseis sobre el fuente de los productos ecologicos en Suecia/España en general?  Y vosotros que vivir aguí en España, algunos propuestas sobre como compras mas ecologico aquí?
Vamos a Madrid hoy para ver que tal!
Presentanos informe luego!

HURRA FÖR SOLEN?

Finns det något bättre än att vakna upp på en lördag och utanför lyser solen starkt mitt uppe på himlen?
Vet inte om den gör det hemma hos er i Sverige nu men här i Madrid har våren verkligen kommit igång.

Och visst älskar alla sommar och sol. Det finns väl inget mer underbart än att gå runt på stan under den stekande solen och äta en glass. Eller att ligga på stranden och ta ett dopp då och då i det svalkande havet.
I Sverige uppskattas det ofattbart mycket. Betydligt mer än här i Spanien. I Spanien är värmen en självklar del av året och på sommaren är det snarare tvärtom, -det är de svala dagarna som uppskattas mer.
Madrid är en stad belägen som ni alla vet i mitten av Spanien. Faktiskt nästan precis i mitten. Detta gör att Madrid inte är i närheten av något hav och de små sjöar och floder som finns är inte många.
Ni kan förstå den olidliga värmen som existerar här på somrarna då.
En snittemperatur på ungefär 40 grader.

Visste ni också att det är under sommarhalvåret det dras mest energi här i Spanien?
I Sverige är det tvärtom. På vintern när det är kallt används mer uppvärmning av hus och lägenheter. Här i Spanien är det på sommaren air conditioners sätts på för nerkylning av bostäder.
Kan ni tänka er då om temperaturen skulle höjas ännu mer? Några av oss skulle nog hurra för de ökande sommargraderna i Sverige medan andra av oss skulle få lida. Till exempel folket här i Spanien. Fortsätter temperaturstigningen som den har gjort nu de senaste åren kommer det resultera i en medeltemperatur på upp emot 50 grader under somrarna. Spanien kommer då att klassas som en öken.

Det finns redan delar av Spanien idag som kan likna sig med Sahara, till exempel Almeria i sydöstra Spanien. Där är vattnet ett stort problem och sprider detta klimat sig över hela Spanien kommer landet få stora problem.

Njut av vädret bäst ni kan, självklart. Men tänk på att temperaturökning inte medför så mycket gott som man kanske kan tro. I Sverige kanske ökningen inte gör en så synlig skillnad, men i de varmare länderna kan de höga temperaturerna komma att bli olidliga, till och med livshotande i många och värsta fall.

H.

image28
Är det såhär Spanien kommer att se ut om några år?
Bild lånad av ignorancia.org


skövling av regnskogar

Gillar du inbrott? Vad skulle du tycka om du kommer hem från skolan och ser att någon har eldat upp ditt rum? X-box är borta, teven uppbränd, favoritkortet på dig och din flickvän/pojkvän är inget annat än en hög aska.
Det är ungefär så alla djuren som lever i regnskogen har det. Inte nog med det. Det är inte bara deras hem som blir uppeldade utan även djuren själva är såklart offer för bränderna.
Och det handlar inte bara om någon liten djungelspindel. Vet ni att 50% av alla djurarter bor i regnskogen? Vid olaglig skövling har antalet orangutanger minskat med 90%. Fatta 90%?!?! Alla killar där ute, tänk om 90% av alla världens snygga brudar skulle försvinna från jorden. Vad skulle ni säga då? Jag vet iaf att jag inte vill att 90% av alla snygga killar ska utrotas.Detta sker bland annat bara för att vi ska kunna få plats att odla palmolja som vi sedan ska stoppa i choklad, chips, kakor, smink m.m. Så dra ner lite på chokladen och sminket så blir du både hälsosammare, får bättre hud och ett rent samvete.

/B.

image27

Informationen kommer från klimathotet.net
Bild lånad av myra.nuEnglish:
Do you enjoy burglary? What would you think if you came home from school and discovered that someone had put a fire in your room? Your X-box is gone, your TV is destroyed a'snd your favourite photograph of your girlfriend/boyfriend is nothing else than a pile of ash.
That's about how all the animals that lives in the rain forest has it. And that is not enough. It's not only their home that gets destroyed by the fire, it is also the animals them self that becomes the victims.
Did you know that 50% of all the animals lives in the rain forests? Of all the illegal devestating of the rain forests the orangutangs has decreased with 90%.
All guys out there, what would you do if 90% of the worlds good looking girls would disappear? How would you react? I do know that I don't want 90% of the handsome guys in the world to disappear.
All this happens because we want to have more space to grow palm oil that we later on put in the chocolate, crisps, cookies, make-up etc. So cut down on the chocolate and the make-up and you'll get more healty, better skin and a clean conscience.

Español:
¿Disfrutas del robo con fractura? ¿Qué pensaría usted si usted volvió a casa de la escuela y descubrió que alguien había puesto un fuego en su cuarto? Su X-box es ida, su televisión es destruida su fotografía predilecta de su novia/novio es nada más que una pila de ceniza. Eso está acerca de cómo todos los animales que vive en la selva tropical lo tienen. Y eso no es suficiente. Es no sólo su hogar que consigue destruido por el fuego, es también los animales ellos ser que llega a ser las víctimas. ¿Sabes que 50% de todos los animales vive en las selvas tropicales? De todo el destruir ilegal de las selvas tropicales que el orangutangs ha disminuido con 90%. ¿Todos chicos allí, qué haría si 90% de los mundos chicas guapas desaparecerían? ¿Cómo reaccionaría? Sé que yo no deseo que 90% de los chicos guapos en el mundo desaparezca. Todo esto sucede porque queremos tener más espacio para crecer aceite de palma que ponemos más tarde en el chocolate, las patatas fritas, las galletas, maquillaje etc. Así que el corte hacia abajo en el chocolate y el maquillaje y conseguirá más saludable, mejor piel y una conciencia limpia.cyklar och utsläpp i gott syfte

Vem vill cykla till affären och handla om sträckan är obehagligt lång? Ingen. Kanske några få hurtbullar som gillar tidiga mornar men jag skriver nu utifrån egna erfarenheter. Om det inte vore för alla kvarter, skolor, vägar och Akademiska sjukhuset ( jag är från Uppsala ) , som jag måste cykla runt hade jag nog kunnat tänka mig att cykla till skolan mycket oftare.
Regeringen borde satsa på att bygga mer och bättre cykelvägar där man har fågelvägen som utgångspunkt. Är det möjligt att förkorta sträckorna till jobb, skola, affär, gym, dagis borde det vara ett måste. 
Varför inte även införa cykelbidrag, större och bättre cyklar/cykelkorgar/cykellås m.m? 

En annan sak som jag tänkte på är alla pessimister där ute som bara försöker vända alla förslag till det negativa. Självklart ska för och nackdelar diskuteras men någonstans måste ju allt börja. 
Det vi kan göra bör vi göra. 
Med det menar jag att vi faktiskt behöver använda oss av  t.ex. flygplan. Globalisering, vidare världsutveckling, språk, kultur, släkt, pengar, mat och kläder till u-länderna. Listan på vad vi använder flygplan till kan göras lång men vi använder dem ofta i gott syfte även om mycket är sol och badsemster också.
Men vad finns det egentligen för gott syfte med att ta bilen till Ica 1 km bort för att köpa 2 liter mjölk? Och måste du ju ändå göra det, klaga inte på att gymet är tråkigt.
Alltså borde vi försöka göra så mycket nytta som möjligt av de utsläppen som inte kan utgå.

B.

Ut i naturen skall vi allihopa

Jag satt nyss, bland många andra, på träningscykeln inne på gymmet. Utan förvarning gick stömmen, folk som befann sig på löpbanden sprang rakt in i kontrollbrädet och med ett dåvt läte blev det alldeles tyst i hela lokalen. Det var först idag som det slog mig hur mycket el-energi vi förbrukar, helt i onödan, bara genom att vara på gymmet. Tänk om alla dessa människor hade befunnit sig joggande utomhus istället. Tänk så mycket energi vi skulle sparat. Alla gym borde ha några slingor som man hade kunnat ta sig ut och springa på. Detta hade inte bara varit så mycket bättre för miljön utan också för människan själv. Frisk luft och lite terräng kan jag lova ger dig det oslagbart bästa resultatet! Naturens förmågor bör ej underskattas!

L.Miljövänlig=Nördig?

Vart kommer den här nördstämpeln ifrån egentligen?

Är de mulle som ligger bakom kanske ??

image26
                Men va gör väll de, jag gillar skogsmulle!

/E.


English:
I don't know if you know who "skogsmulle" is, anyway I was thinking about if he can have something to do with the nerd stamp-enviornment friendlyness. Well, it does'nt matter, I like him anyway!

Español:
No se si sabeís quien es "skogsmulle", en todas casos pensé si esta algo entre el, "medio ambiento amistoso" (no se como se dicen en enspañol) y "sello de empollon" (no sé tampocco, estoy inventando un poco)
¡Pero no pasa nada, a mi me gusta de todos formas!


BOJKOTTA DE KORTA BILRESORNA

Du är nog inte ensam om att tänka "Jag åker bara korta sträckor med bilen, för att värna om miljön."
-Visst kan det låta bra i praktiken, men i verkligheten är det precis tvärtom.
Det är de korta bilresorna som gör störst skada på vår miljö.

Under de första 3 km av en bilresa är bilavgasutsläppen ca 50- 60 gånger högre per km. Fast ju längre körsträcka, desto större är de totala utsläppen såklart.
Men det tål att tänkas på nästa gång du hade tänkt att ta bilen en kortare sträcka.

/H.

English:
You are probably not the only one to think "I only go by car in the short distances, to protect the enviroment."
-It might sounds good in practice, but in the reality it's the other way around.
It's the short distances that makes the bigggest damage on our enviroment.
During the first three kilometres of a journey by car the exhaust discharges are 50 to 60 times bigger per kilometre. But the longer distance, the bigger is the total discharge ofcourse.
So it's worth thinking about it the next time you are about to take the car out for a shorter distance.

Español:
No eres probablemente el único de pensar "yo sólo voy en coche en las distancias cortas, para proteger el medio ambiente". -Puede los sonidos buenos en la práctica, pero en la realidad es al revés. Es las distancias cortas que hace el daño muchísimo en nuestro medio ambiento. Durante los primeros tres kilómetros de un viaje en coche las descargas de escape son 50 a 60 veces más grande por kilómetro. Aunque la distancia más larga, el más grande sea el total de la descarga, claro. Pero bueno,  pensando de la próxima vez tu vas a tomar el coche fuera para una distancia más corta.


Favoritfilmen hotas av miljöförstöring

Igårkväll innan jag skulle och somna låg jag och tänkte på hur sugen jag var att se på filmen Apocalypto som jag och Ellinor såg tillsammans nu i veckan. Har ni inte sett den än så se den för den är så spännande att man glömmer både tid och rum. Det är en utav mina absoluta favoritfilmer och handlar om indianer som lever i regnskogen nere i Mexico. Naturen och omgivningen utgör en stor del av filmen. Men om vi fortsätter att skövla regnskog i samma tempo som vi gör idag kan ju de där indianerna hälsa hem säger jag bara och jag kan glömma att det kommer någon uppföljare till ettan. Därför bör alla bli fadder åt ett eget litet område regnskog, precis som Ellinor och hennes familj redan är idag. Heja, heja.

B.


image25

Gör handling av de du vet!

Jag har börjat stänga av datorn, trots att jag länge har vetat att man ska göra de så är det inte föräns nu jag har börjat. Men vad gör någon minuts mer väntetid för mig, när de gör så mycket bättre för världen ? Det är miljövänligt dessutom så blir elräkningen ca 10% mindre på ett år.
Så stäng av dina elektroniska apparater när du inte använder dem vettja !

Ha de !

/E.

                                            image22

English
I've started to turn off my computer, even though I've known for a long time that you should do it, It's not until now that I've begin. But what does a few minutes waiting for me mathers, when it does so much better for the world? It's enviornment friendly and furthermore you're electricity bill will be 10% minor in one year.
So turn of you electronic apparates when you don't use them!

Español
He empezado a apagar mi ordenador, aunque que  sabia que tenia que hacerlo desde hace mucho tiempo, no lo he hecho hasta ahora. ¿Pero qué importan algunos minutos esperando, cuando esto es mucho mejor para el mundo? El medio ambiente es amistoso y además tenga en cuenta que su factura de electricidad disminuira un 10% en un año. ¡apague los aparatos electricos cuando no los use!

VI BLIR FLERA

Det här är endast dag två med vårt projekt och vi ville bara passa på att berätta att besökarsiffrorna redan är påväg uppåt och på den vägen hoppas vi de fortsätter. Tillsammans kan vi lyckas med förändringar.
Vi vill därför välkomna alla nya läsare här till bloggen!
Kommentera gärna vad ni vill läsa mer om, om ni har några förslag eller om ni helt enkelt bara vill säga hej.

/Grönt är Skönt-gänget

English:

Although this is just the second day of our project and  we would like to tell all of you that the number of visitors are increasing and that we hope that this trend will continue. Together we can achieve changes.
We would therefor welcome all of you new readers to the blog!
Please comment about what you want to read more about, if you have any suggestions or if you just want to send us an hello.

Español:
Aunque esto sea justo el segundo día de nuestro proyecto y nosotros querrían decirlos que el número de visitantes aumenta y que esperamos que esta tendencia continuará. Juntos podemos lograr los cambios. ¡Nosotros por lo tanto los daríamos la bienvenida nuevos lectores al blog! Por favor comentario acerca de lo que quiere leer más acerca de, si tiene cualquier sugerencia o si sólo quiere enviarnos un hola. image21
Bild tagen från resor.nerdlabs.org


pengar + tv = grönt är skönt

Borde man inte hålla stora miljötävlingar där folk kan vinna pengar? Tänk så många supersmarta människor det finns där ute som är för lata för att komma med idéer om hur vi kan förbättra vår miljö. Personligen tycker jag väl inte att man ska behöva erbjuda människor pengar för att de ska bry sig om vår miljö men det kan vara en lösning. Om folk bara ansträngde sig lite mer skulle det kunna hända så mycket och pengar är ju då det självklara lockbetet. Jag menar, folk vinner ju pengar, bilar och resor bara för att han/hon har köpt en bingolott. Då kan man ju lika gärna hålla en tävling som handlar om miljön också. Hur bra är det att vinna bilar egentligen? De bidrar ju bara till försämrad miljö.
Man borde t.ex. istället sända miljötävlingarna i TV där folk får tävla om vem som kommer med det bästa förslaget om hur vi kan värna om vår miljö mer. Det skulle även bidra till att alla tittare lär sig mer och blir mer uppmärksamma. Tänk, vi skulle till och med kunna få soffpotatisar som mig att bli intresserade. Med en snygg programledare, lite mystiskt ljus i studion och spännande musik skulle det ju lätt kunna bli nya Idol.
Vi skulle t.ex. kunna använda Björn Gustafsson som programledare eftersom det skulle bidra till att alla unga tonårsstjejer runt om i landet också skulle titta.

B. 

http://www.wwf.se
Om ni går in på den hemsidan kan ni läsa massor om hur du kan bidra till en bättre miljö.
Du kan även göra ett test som visar hur många jordklot som skull behövas om alla levde som du.

    

Ät mindre kött!

Det är få som vet om att köttindustrin också bidrar till den försämrade miljön, i olika aspekter.
Den långa och dyra transporten är en faktor och djurens avföring (som består av metangaser) är en annan.
Här nedanför finns häpnandsveckande statistik, som allt för få människor vet om.
Så läs igenom detta och fundera på om det verkligen är värt att äta så mycket kött som de flesta av oss gör.
Denna veckan ska i alla fall jag och mina vänner i projektet Grönt är Skönt skära ner på vår dagliga köttkonsumtion. Två av oss är redan vegeterianer och ni kan fram mot helgen vänta er några läckra vegetariska reccept från dem.
Så skär ner på köttet! Grönt är skönt!


/H.


EN HÅLLBAR UTVECKLING?


8 %
av det vatten som används av människan går till köttindustrin

18 %
av de globala växthusgaserna kommer från köttindustrin

26 %
av jordens isfria landområden upptas av köttindustrin

30 %
av de landområden som en gång var vildmark upptas numera av köttindustrin

33 %
av all odlingsmark producerar bete till djur inom köttindustrin

37 %
av all  användning av bekämpningsmedel sker inom köttindustrin

50 %
av all användning av antibiotika sker inom köttindustrin

70 %
av all jordbruksmark upptas av köttindustrin

70 %
av all skogsskövlad mark upptas av köttindustrinimage17

Statistisk källa: UN Food and Acriculture Organzation, Hämtat från klimathotet.net's hemsida
Bild tagen från vitaminsidan.seEller vad säger du Paris?

I måndags kom jag med den underbara idén att alla kändisar bör göra massa reklam för vår miljö. Nu har vi liksom sett att ni kan ha en hund i handväskan och att ni kan marknadsföra den senaste mascaran och vi är jätteimponerade. Men tänk också vilken nytta ni kan göra för naturen och inte bara för människor med tråkiga ögonfransar.

Kan ni få alla stackars tonårstjejer att banta 20 kilo på en vecka kan ni väl få dem att måna lite om miljön också?

Känns det inte bättre att bli sedd på bild tillsammans med en gullig, liten, välmående koalabjörn istället för iklädd sommarens hetaste bikini? Vet ni vilken bantningshysteri ni har skapat egentligen?

Ska ni få dessa summor med pengar som ni faktiskt får kan det väl inkludera lite nytta?

Vi måste ju anpassa oss efter samhället som vi lever i och faktum är att samhället påverkas av kändisarna. Kan dom göra anorexi och chiwawor till en trend kan dom väl göra källsortering till en också?  

B.


image15       image16
Tinkerbell gör sig jättebra på bild i alla fina kläder och smycken men är inte den här söta isbjörnsungen också värd att visas upp?


OBEGÅVAD KOM MED GOTT FÖRSLAG

Igår flanerade jag tillsammans med Linda längs Madrids avenyer. Vi diskuterade olika förslag som vi på senare tid funderat fram. Linda presenterade för mig, i fötroende, ett nytt konstruktivt förslag. "Borde man inte kunna bygga en kanal genom Saharaöknen" sade hon. Jag funderade ett slag och gav henne tummen upp. "I slutändan skulle det höja luftfuktigheten i detta annars så varma och sandtäckta landskap. En regnskog skulle även i sinom tid växa fram."

Jag måste erkänna mig besegrad. Det var länge jag hade misstankar om att min väninna Linda var lite efter. Inget illa menat. Somliga råkar bara vara det. Lite efter. Linda är från Skåne. Absolut inget negativt i det! Men hon är inget vidare smart. Jag tycker detta är ett bevis på hur även de mindra begåvade kan engagera sig i miljökampen.

För övrigt hoppas vi bakom Grönt är Skönt kunna presentera vår nya miljölåt inom kort.

/V.


promenera mera!

Idag vaknade jag med inställningen att förändra mitt liv. Som vi skrev i bloggen igår handlar den här sidan inte bara om vad världen kan göra för att förbättra miljön utan också våran egna förändringar i vardagen. Därför kändes det inte mer än rätt att jag gjorde mig ordning lite snabbare än vanligt för att kunna gå en bit till skolan, och vilken energi jag fick av det!

Nu när det börjar bli vår ute finns det ingen aledning till varför man ska åka bil till jobbet eller skolan.
Fram med cyckeln, åk kommunalt eller börja att promenare!
Visst är det värt de tio extra minuterna du blir tvungen att gå upp tidigare?
Både för miljöns skull, ekonomin och din egna hälsa.
Så på med dina sköna skor och börja promenera!

/H.


English:
This morning i woke up with the attitude to change my life. As we wrote in the blog yesterday, this blog isn't just about what the world can do to improve the enviroment but also our own changes in our everyday life. Therefor it didn't feel more than right that I went up this morning and fixed myself a bit faster then I usually do have the time to walk a bit to school, and what energy that gave me!
So now when spring is starting to arrive there is no reason for us to take the car to our job or school.
So take out your bicyle, choose municipal alternatives and start to walk!
Isn't it worth it to wake up ten minutes earlier in the morning?
Both for the sake of the enviroment, for the economy and also for your own health.
So put on your comfortable shoes and start to walk!

Español:

Esta mañana que yo me desperté con la actitud para cambiar mi vida. Cuando escribimos en el blog ayer, este blog no es casi igual lo que el mundo puede hacer para mejorar el enviroment pero también nuestros propios cambios en nuestra vida cotidiana. ¡Por lo tanto no se sintió más que correcto que subí esta mañana y me fijé un poco más rápido entonces tengo generalmente el tiempo de andar educar un poco, y qué energía que me dio!

Así que ahora cuando primavera no comienza a llegar hay razón para nosotros tomar el coche a nuestro trabajo o la escuela. ¡Así que quita su bicyle, elige las alternativas y el comienzo municipales andar! ¿No vale la pena para despertarse diez minutos antes por la mañana? Por el enviroment, para la economía y también para su propia salud. ¡Así que pone sus zapatos cómodos y comienza a andar!


Organic clothing

Visste ni att att våra kläder bidrar till den försämrade miljön?

Bomull är i särklass den mest besprutade grödan och även om bomullsodlingarna endast upptar 3% av världens odlade mark, står kemikalierna för ca 25%.
Genom att istället välja att köpa kläder gjort av organiskt odlat bomull hjälper vi till att minska de kemikaliska utsläppen. Många stora, kända designers och klädkejdor satsar stort på de organiska kläderna både för killar och tjejer så fråga alltid när du är inne i en affär efter de organiska klädavdelningarna!

/H.

image6image7
Organic jeans from Acne                                    Organic dress and leggings from H&M

image8image9
Organic T-shirts from American Apparel.English:
Did you know that our clothes contributes to the deterioration of the environment?
Cotton is without any doubt the most sprayed crops and even though the cotton cultivations only is 3% of our worlds cultivated land, the chemicals stands for almost 25%.

If you therefor start to buy organic-made cotton instead you will contribute to the decreasing chemical discharges. Many big and famous designers and clothing-stores stakes a lot on the organic clothing for both men and woman, so don't forget to ask about the organic departments when you are in a store!

Español:

¿Sabes que nuestra ropa contribuye al empeoramiento del ambiente? El algodón es sin duda alguna las cosechas más rociadas e y aunque los cultivos de algodón sólo forman 3% de la tierra cultivada del planeta, son el 25% de todas las sustancias quimicas. Si tú por lo tanto comienza a comprar algodón orgánico-hecho en lugar vas a contribuir a las descargas disminuyentes de la sustancia química. ¡Muchos famosos diseñadores grandes y y las tiendas de ropa destacan mucho en la ropa orgánica para tanto los hombres como las mujeres, así que no se olvida de preguntar por los departamentos orgánicos cuando usted está en una tienda!
 


Människorna bakom Grönt är skönt

Vi är sex ungdomar från olika delar av Sverige. Vi går andra året på gymnasiet och det vi sex har gemensamt är att vi under detta året befinner oss i Spaniens huvudstad Madrid och studerar.
Anledningen till startandet av denna blogg ligger i grund till ett projekt vi för tillfället jobbar med i skolan, där vi på olika nivåer ska studera miljöförstörandet och vad som kan göras för att bekämpa det.
Vi i vår grupp jobbar om miljön på en internationell nivå, -alltså är det något som involverar oss alla.

För att vi tillsammans ska lyckas med att förbättra vår miljö gäller det att alla hjälper till och är delaktiga.
Vi vill genom denna blogg få så många som möjligt att få upp ögona för denna stora och väldigt viktiga fråga.
Vi måste tillsammans hjälpa till att förbättra vår värld!

I denna blogg kommer vi alltså att skriva våra idéer om hur man kan förbättra miljön, både globalt och som enskild individ. Ni kommer få följa vår egna kamp om att börja leva ett mer miljövänligt liv och vårt arbete om att få denna sidan uppmärksammad. Det vi vill ha utav er är ert stöd! All respons, hjälp, idéer och kommentarer vi kan få uppskattas enormt så tveka inte att skriva om det är något. Tillsammans kan vi påverka.

Varför vi valde att just starta en blogg är rätt så logiskt. Ingen har nog lyckats att undgå alla debatter som försigår i världen om miljön. Antagligen har ni sett filmer eller läst böcker, där budskapet alltid är detsamma.
-De vuxna måste tänka på deras nästa generation. Kanske märks inte miljöfärändringarna av så mycket än, men när deras barn växer upp kommer de får leva med konsekvenserna som är resultatet till deras felaktiga handlingar.
Vi är den nästa generationen! Vi är de barnen som kommer växa upp och få leva med konsekvenserna.
Målet är därför att få upp intresset hos oss unga. Vi har större påverkan än vad man kanske kan tro.
-Och bästa sättet att lyckas med detta är nog just genom en blogg tror vi.
Missförstå mig inte när jag säger att ansvaret endast ligger hos barn, för det gör det inte. Vi hoppas att få lika stor respons av alla de vuxna ute i världen. Hjälp oss därför att sprida vidare vår idé och blogg till alla ni känner.

Nu kör vi!

H

image5

Bekännelse

Idag i skolan kom jag (Ellinor) , Hannah, Isabella, Linda, Vidar och Amanda på den fantastiska idén att starta den här bloggen, för att försöka få så många läsare som möjligt och på så sätt kunna informera och motivera människor till ett mer miljövänligt beteende!

På bussen hem från skolan sitter jag och tänker på vad just jag skulle kunna göra bättre, jag hoppar av bussen och spottar ut tuggumit jag hade i munnen, på trottoaren. Vad tänkte jag ? Jag tänkte inte... Det slog mig först efter och det var verkligen en usel början på mitt miljövänligare liv. Men nu ska de bli ändring, de lovar jag. Och om de skulle hända igen ska jag snällt gå och plocka upp mitt tuggumi och slänga i närmsta papparskorg (de brukar inte vara så långt att gå)

Så tänk på detta ni med, för detta ser faktist inte fräscht ut

image4


/ E.

Summary English:

I was just about to start my new enviornment friendly life, when I, without a thought, spitted out my chewing gum, on the pavement. Not a good start. Next time this is about to happen, I will think before, and if I don't, I go pick it up and throw it in the nearest wastebasket. Think of it you to, because we don't want to have streets looking like this, right ?

Resumen Español:

Acabo de empiezo mi vida amable de medio ambiente, cuando yo, sin pensar, escupí mi chicle, en la acera. No una empieza buena. Proxima vez eso va a pasar, voy a pensar antes, y si no hacerlo, Voy a cojerlo y tirarlo en la papelera más cerca. Pensarlo tu tambíen, porque no queremos calles parecen como eso, verdad?

Så är det

Nu ska vi se om vi kan börja det här på ett bra sätt. Ingen utav oss 6 är väl egentligen speciellt intresserade av miljö och klimat, men faktum är att det spelar ingen roll. Vare sig man är intresserad av det eller inte lever vi ju fortfarande på samma jord, eller hur?
Under måndagens lektion i geografi kom vi på en mängd olika förslag man kan göra för att förbätta och behålla vår miljö och vi ska ta upp dem lite senare.
Men en sak som vi måste klara av först är att det går inte att engagera sig i detta ensam. Om vi säger att 100 personer dricker kaffe ur en pappersmugg varje dag och alla utom en slänger sin mugg på marken. Då skulle det innebära att på en vecka ligger där 693 pappersmuggar och endast 7 muggar i papperskorgen?
Man behöver inte vara värsta experten för att måna om miljön utan det räcker med att alla gör lite.
Har ni sett filmen "An inconvenient truth"? Okej, den kan vara riktigt dryg, seg och tjatig men den är också en smula chockerande när man ser vad som har hänt med vädret under så lång tid. (Försök dock att inte se den på en måndageftermiddag i skolan). Som vår kära lärare Oscar säger så måste man tänka i ett geografiskt tidsperspektiv och det är självklart att inte alla glaciärer har smält imorgon eller att kustbelägrade områden ligger under havet lagom till skolavslutningen men det är ren fakta som säger att det faktiskt kommer hända om en (vad vi kan tycka) lång tid. Och föresten så är inte 693 pappersmuggar på en vecka speciellt lite. Tänk bara på ett år skulle där ligga 36036 pappersmuggar. Allt handlar bara om lathet, jag är själv en fruktansvärt lat människa, men egetnligen. Hur jobbigt kan det vara att t.ex. stänga av datorn innan du drar till fotbollsträningen?

B.

image1        image2
  Vilket tycker du ser bäst ut?

Grönt Är Skönt

Hjälp oss att på två veckor bli Sveriges största miljöblogg och förena nytta med nöje!

Klimatförändringen är ett faktum och endast tillsammans kan vi bekämpa den.

Följ vår blogg dagligen och bidra till en grönare värld.

Vi gör ingen besviken.

Vi är unga. Vi är starka. Tillsammans kan vi göra skillnad!

English
Help us to connect profit with pleasure!
The climate change is a fact and only together can we fight it.
Follow our blog daily and contribute to a better world.
We will not disappoint you.
We are young. We are strong. Together can we make a diffrence!

Español
Ayudanos para combinar el deber con el placer!
El cambio climático es un hecho y solo juntos podemos combatirlo.
Sigue nuestro blog diariamente para contribuir a un mundo mejor.
No vamos a decepcionaros.
Somos jovenes. Somos fuertes. Juntos podemos hacer diferencia!

RSS 2.0